Kofa za vodu

Print
Sa cjedaljkom i 2 odvojene kante (za čistu i prljavu vodu)