Sanihlor tablete od 2,5 gr.

Print
6,00 €
Pakovanje: 250 gr. (100 tab. x 2.5 gr.)
Description

SANIHLOR tablete namenjene su za dezinfekciju:
*  Posuđa i pribora za jelo i piće (radni rastvor 1 tabletu rastvoriti u 10 litara vode ).
Posuđe koje je prethodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji
5 minuta. Posle toga nije potrebno isprati čistom vodom .U slučaju povećanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.
*  U javnim objektima ( zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama) i drugim javnim
objektima.
Radni rastvor ( 2,5 gram u 10 litara vode). Preparat se upotrebljava za dezinfekciju površina i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom,
Radnim rastvorom prebrisati sunđerom, krpom ili mopom tretiranu površinu i pustiti da se osuši. Nije potrebno ispiranje vodom posle dezinfekcije. Upotrebljavati po potrebi.
*  Dezinfekciju površina i predmeta koje nemaju direktan dodir sa hranom. U
bolnicama , školama i gerentološkim centrima. Radni rastvor ( 2,5 gram u 10
litara vode). Prethodno oprane površine i predmete prebrišu se radnim
rastvorom sunđerom, krpom ili mopom i puste da se osuše ( 5 min,). Posle ovoga
nije potrebno ispiranje vodom. Upotrebljavati svakodnevno a minimalno jednom
dnevno.
*  U objektima gde se životinje drže i čuvaju. Radni rastvor (2,5 gram u 10 litara
vode). Vrši se dezinfekcija površina i opreme u objektima, hranilica, pojilica i
druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom sa sunđerom ili krpom. U
slučaju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Korištenjem
putem raspršivanja napraviti rastvor 1 tableta na 1 litar vode. Potrošnja rastvora
15 ml/m3 vazduha. Posle tretmana površinu i opremu pustiti da se osuše. Upotrebljavati po potrebi.
*  U prehrambenoj industriji. Radni rastvor ( 2,5 gram u 10 litara vode).
Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem krpom , površina i predmeta kao i mašina
koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno
dezinfikovati. Koristi se u sledećim industrijama : pivarstvu, vinarstvu, mesnoj
industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi voća i povrća. Posle
upotrebe nije potrebno ispiranje vodom. Upotrebljavati po potrebi
*  WC, saniterije, odvodi ( 0,1% rastor t.j. 2,5 gr u 2,5 lit vode ). Posle tretmana
nije potrebno ispiranje sa vodom. Upotrebljavati minimalno jednom dnevno.
*  Dezinfekciju bunarske vode za piće. Radni rastvor ( 2,5 gr u 1 000 litara vode)
Voda je pogodna za piće nakon 2 sata. ( Slobodan -rezidualan hlor treba da bude
u granicama od 0,2-0,5 mg/lit.). Kada koncetracija slobodnog hlora padne ispod
0,2 mg/lit izvršiti ponovno tretiranje vode da bi slobodan hlor bio u granicama od
0,2-0,5 mg/lit.